KinKi Kids表紙・インタビュー掲載「AJ Vol.5」

136

AJ Vol.05
12/17発売、の表紙&巻頭インタビューはKinKi Kids