Honda Magazine web版に堂本光一くんのコメント

29

Honda | Web版Honda Magazine | 野村誠一が、NSXコンセプトを撮る。.